Väsjö tomtägareförening
Nyheter

Mark- och miljööverdomstolen har enligt domslut 2014-06-10 fastställt detaljplanen för Södersättra och Kastellgården.
Mer information (Sollentuna kommun)


Kalendarie

Årsmöte 2018-06-20 18:30 på dansbanan.
Välkomna!