Väsjö tomtägareförening
Nyheter

Mark- och miljööverdomstolen har enligt domslut 2014-06-10 fastställt detaljplanen för Södersättra och Kastellgården.
Mer information (Sollentuna kommun)


Kalendarie

Förening har årsmöte 2017-06-11 på dansbanan.
Tider:
11:00 vi samlas för att få upp presenningen på dansbanan, klipper gräsmattan mm
12:00 korvgrillning mm vid dansbanan
13:00 årsmötet drar igång.